New to Kendo UI for jQuery? Download free 30-day trial

Add a Menu to the AppBar Component

Environment

Product Progress® Kendo UI® AppBar for jQuery Progress® Kendo UI® Menu for jQuery
Product Version Created with the 2020.3.1118 version

Description

How can I add a Menu to AppBar and set the overflow?

Solution

To achieve the desired scenario:

 1. Implement the Menu in the AppBar.
 2. Set the overflow style of the AppBar to visible.
 <div id="appbar"></div>
  <script id="menu-template" type="text/x-kendo-tmpl">
    <ul id="menu" data-role="menu">
      <li>
        Products
        <ul>
          <li>
            Furniture
            <ul>
              <li>Tables & Chairs</li>
              <li>Sofas</li>
              <li>Occasional Furniture</li>
              <li>Children's Furniture</li>
              <li>Beds</li>
            </ul>


          </li>
          <li>
            Decor
            <ul>
              <li>Bed Linen</li>
              <li>Throws</li>
              <li>Curtains & Blinds</li>
              <li>Rugs</li>
              <li>Carpets</li>
            </ul>
          </li>
          <li>
            Storage
            <ul>
              <li>Wall Shelving</li>
              <li>Kids Storage</li>
              <li>Baskets</li>
              <li>Multimedia Storage</li>
              <li>Floor Shelving</li>
              <li>Toilet Roll Holders</li>
              <li>Storage Jars</li>
              <li>Drawers</li>
              <li>Boxes</li>
            </ul>

          </li>
          <li>
            Lights
            <ul>
              <li>Ceiling</li>
              <li>Table</li>
              <li>Floor</li>
              <li>Shades</li>
              <li>Wall Lights</li>
              <li>Spotlights</li>
              <li>Push Light</li>
              <li>String Lights</li>
            </ul>
          </li>
        </ul>
      </li>
      <li>
        Stores
        <ul>
          <li>
            <div id="template" style="padding: 10px;">
              <h2>Around the Globe</h2>
              <ol>
                <li>United States</li>
                <li>Europe</li>
                <li>Canada</li>
                <li>Australia</li>
              </ol>
              <img src="../content/web/menu/map.png" alt="Stores Around the Globe" />
              <button class="k-button">See full list</button>
            </div>
          </li>
        </ul>
      </li>
      <li>
        Blog
      </li>
      <li>
        Company
      </li>
      <li>
        Events
      </li>
      <li disabled="disabled">
        News
      </li>
    </ul>
  </script>
  <script id="search-template" type="text/x-kendo-tmpl">
    <span class="k-textbox k-display-flex">
      <input autocomplete="off" placeholder="Search products" title="Search products" class="k-input">
      <span class="k-input-icon">
        <span class="k-icon k-i-search"></span>
      </span>
    </span>
  </script>
  <script>
    $("#appbar").kendoAppBar({
      themeColor: "dark",
      items: [
        { template: '<a class="k-button" href="\\#"><span class="k-icon k-i-menu"></span></a>', type: "contentItem" },
        { width: 16, type: "spacer" },
        { template: kendo.template($("#menu-template").html()), type: "contentItem" },
        { type: "spacer" }, // <----------------------------------------------------------
        { template: kendo.template($("#search-template").html()), type: "contentItem" },
        { width: 8, type: "spacer" },
        { template: '<a class="k-button k-clear-search" href="\\#">Clear search</a>', type: "contentItem" },
        { width: 8, type: "spacer" },
        { template: '<a class="k-button k-toggle-button" href="\\#"><span class="k-icon k-i-saturation"></span></a>', type: "contentItem" }
      ]
    }).on("input", "input.k-input", function (e) {
      var input = e.currentTarget;
    }).on("click", ".k-button", function (e) {
      e.preventDefault();
    }).on("click", ".k-clear-search", function (e) {
      $("#appbar input.k-input").val("").trigger("input");
    }).on("click", ".k-toggle-button", function (e) {
      e.preventDefault();
    });

    $(kendo.roleSelector('appbar')).find(kendo.roleSelector('menu')).kendoMenu();
  </script>

 <style>
  .k-appbar{
     overflow: visible;
  }
 </style>

See Also

In this article